Απολογήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο «Mr. Facebook»
May 23, 2018
Κάψουλα με αισθητήρα βρίσκει αιμορραγίες στο στομάχι
May 25, 2018

Έτοιμη η WIND για το GDPR

Η WIND καλωσορίζει τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), που τίθεται σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή, 25 Μαΐου.

Η WIND, που ιστορικά διατηρεί τις πλέον αυστηρές πολιτικές διασφάλισης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών της, έχει ήδη λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων αλλά και την επεξεργασία με όρους διαφάνειας και πάντα σύμφωνα με τις επιταγές του νέου αυτού νομοθετικού πλαισίου.

Ήδη εφαρμόζει απαρέγκλιτα ένα ευρύτατο πλαίσιο τεχνικών μέτρων και Πολιτικών Ασφαλείας, εγκεκριμένο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Τον τελευταίο χρόνο, έχει υλοποιήσει και μία σειρά από επιπρόσθετα βήματα ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας. Ενδεικτικά:

  • έχει προχωρήσει στη δημιουργία αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (RPAs) και στην εκπόνηση  μελετών εκτίμησης αντικτύπου (DPIAs) σχετικά με τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων.
  • έχει εισάγει και νέες τεχνολογικές δικλίδες ασφαλείας, που φτάνουν μέχρι και την κρυπτογράφηση των δεδομένων.
  • έχει επικαιροποιήσει το σύνολο των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων και έχει εναρμονίσει το σύνολο των σχετικών λειτουργιών.
  • έχει ενημερώσει το σύνολο των συνεργατών της ζητώντας τους να αναλάβουν αντίστοιχα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και νομικές δεσμεύσεις ως προς την εφαρμογή του GDPR (DPAs).
  • υλοποίησε ειδική εφαρμογή που θα επιτρέπει στους Πελάτες της WIND να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο GDPR, εύκολα, γρήγορα και κυρίως με διαφάνεια.
  • εκπόνησε και εκτέλεσε ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και ευαισθητοποίησης για τα θέματα προσωπικών δεδομένων στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της και της αλυσίδας των συνεργαζόμενων καταστημάτων, σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς και με κορυφαίους στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, όπως η εταιρεία GDPR Greece. Οι εκπαιδευτικές αυτές πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν τους επόμενους μήνες και θα συνδυαστούν με το πρόγραμμα [email protected] για την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου από παιδιά και ενήλικες.

Πηγή: newsbeast.gr